Finalitat i audiencia

Creiem que la finalitat i audiencia es per a nens de 6 anys a 14 anys que volen saber coses sobre la Literatura catalana. Creiem que és de 6 anys a 14 perque està escit de menera pautada i clara.