Els personatges

Son els encarregats de dur a terme l’acció.

Protagonistes: Es el personatge central de la narració, el mes important de l’historia.

El protagonista ha d’assolir un objectiu i es va enfrontant a una sèrie de dificultats.

Antagonistes: Es/son els dolents de la historia, que fa que a el personatge li passin coses.

Secundaris: Son el que ajuden al personatge a relitzar el seu projecte i no son tant importants a la historia.

-Personatges plans:Tenen poca personalitat i solen aparèixer en textos més aviat breus com per exemple els contes.

-Personatges rodons:Evolucionen amb l’ acció. d’actuar-hi va variant a mesura que avança el relat.