El punt de vista narratiu

Hi ha dos tipus de punts de vista narratiu:

Punt de vista intern: El narrador explica la historia en primera persona i esta dins de la historia

Punt de vista extern: El narrador explica la historia en tercera persona i un tipus molt utilitzat de narrador extern és el narrador omniscient, que és un narrador que sap tots els detalls de l’acció, del marc i dels pensaments i sentiments dels personatges.