El marc narratiu: temps i espai

Una narracció és el relat d’un fet, que pot ser real o de ficció.

· L’espai és al lloc on passa i on es desenvolupa l’acció. Normalment s’exposa en el principi de l’historia, però també pot anant canviant al llarg del relat. Els espais poden ser inventats o pot ser un paisatge que ja estigi inventat.

· El temps col·loca els fets en un temps determinat, que pot ser en present, pasat o futur imaginat per l’autor. Normalment, l’acció està en passat. L’ordre naratiu es un element que estroctura l’historia que va més enlladel marc narretiu pot seguir a un ordre cronologic, un flash-back, flash-forwad o un In mides res.


One thought on “El marc narratiu: temps i espai”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *